Kung tayo man ay magkitang muli,


Marahil ay tititigan muna kita mula sa malayo. Nanamnamin ko ang kakarampot na lamang na distansya kung ikukumpara sa mga araw na hindi kita natatanaw. Pag-aaralan ko ang mga kilos mo, kung gaano na nagbago ang paggalaw ng iyong mga labi sa tuwing ngingiti o uusap. O kung gaano pa kabilis o kabagal na ang iyong pagkurap. Pagmamasdan ko rin ang iyong katawan na pinagtibay, o maaaring pinahina ng mga karanasan mo sa buhay. Saka ako maglalakad ng dahan-dahan papalapit sa iyo.

Marahil ay susubukan kong tantiyahin ang magiging reaksyon ko, o mo, kung magkaharap na tayo. Pag-iisipan kong mabuti kung ano ang magandang sabihin dahil siguradong sa mga oras na iyon ay hindi ko pa rin alam kung ang una ko bang sasambitin ay ang kumusta, o ang salitang bakit? Isang tanong na hindi kailanman lumisan sa aking isipan, nanghihingi ng maraming kasagutan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Hihinga ako ng malalim, at ako’y makikinig.

Marahil ay hindi mo na rin matatandaan — dahil kung ako ang tatanungin ay nilimot ko na — ang sasandaling oras sa piling mo na masasabi kong masaya kahit papaano. Sabay nating babalikan ang nakaraan gamit ang pag-alala. Iisa-isahin natin ang mga hindi magandang pangyayari, at susubukan nating intindihin ang lahat… lalo na ang dahilan ng iyong pang-iiwan.

Marahil ay yayakapin kita ng mahigpit. Isang yakap na sa panaginip ko lamang nagagawa sa tuwing ako’y nangungulila sa isang katulad mo. Pipikit ako at ihehele kita sa iyong paboritong awitin (kahit hindi ko alam kung ano ang iyong paborito) gamit ang boses na ibinahagi mo sa akin. Susubukan kong bumuo ng isa pang ala-ala na kasama ka.

At kung tayo man ay magkitang muli, hahalik ako sa iyong pisngi sabay bubulong ng maligayang bati…

Nawa ay tunay kang maligaya ngayon, Papa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s