By B


Nakaukit ka na sa aking puso,
Nakapinta ka na sa aking isipan.
Iguguhit natin ang simula,
ngunit walang dulo.
Dahil ito ang aking pangako:
‘Hindi kita iiwan.’

Mahal kita,
Walang pagdududa.
Sana’y nakikita mo sa aking mga mata,
na ikaw lang, walang iba.

Advertisements

5 thoughts on “By B

    1. Oh forgive me, the language is Tagalog/Filipino. And it was nice cause you read it tho you didn’t understand. Haha.

      It’s about love, and a promise to somone that he really love that person and no one else. :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s