Ang Aking Kontemporaryong Buhay


Sanay ako sa pagbabasa ng mga libro. sabi nila, wide reader ako. Iyong tipong kapag may bagong labas e isa ako sa nakikipag-unahan. Ito’y mga babasahin na hindi mo lang masasabing komon, gayong komon naman ang tinatalakay. iyon tipong iilan lang ang maaaring pwedeng makakita samantalang lahat naman ay target mong audience dito.

Iyon tipong hardcore ung umentra, subalit simplified na nga ang pagtalakay sa mga ito. Iyon tipong mangangatog ka kapag nabasa mo ang title pero manggigigil ka kapag matapos mo ito. Buhay ng tao ay superpisyal, subalit kung iyong imumulat ang mga mata, ‘di maikaila ang realidad.

Well, trendsetter pa rin ako hanggang ngayon. Trend na unti-unting lalawak ang saklaw subalit animo’y apoy sa kaparangan kung magliyab. Masayang mahirap ang buhay ko. masaya kasi mahirap ang sitwasyon. mahirap kasi masaya ang tutuntunin kong maliko’t siko’t na landas. Well, minsan hindi mo mapag-iba ang dimensyon ng atig buhay. iyan ay dahil may magkakontemporaryo sa kasalukuyang panahon natin. kaya, saan ka dun?

Ako, dun sa kung saan ako uunlad! kung saan ako hindi magiging mangmang.

source: Joe Romar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s