Minsan sa Tabi ng Dagat.


Minsan sa Tabi ng Dagat

 

Ang simoy ng hangin, kay lamig at kay sarap.

Kay ganda ng tanawin sa tabi ng dagat.

Dalawang mag-irog, masayang nag-uusap.

Sa malamig na tubig, sila’y nakatapak.

 

Sa bawat sandali na sila’y magkasama,

tunay na kaligayahan kanilang nadarama.

Pawang nangungusap kanilang mga mata.

Ngiti’y makikita sa mga labi nila.

 

Ngunit isang araw, lahat ay nagbago na.

Naging malungkot ngayon ang dating masaya.

Nabalot ng kalungkutan ang buong paligid,

maputlang bulaklak ng kanilang pag-ibig.

 

Ngayon alam ko na, lahat may kayapusan.

Kanilang pagmamahalan, nasayang lamang.

Amg tabi ng dagat na dati ay tagpuan,

Naging lugar ng kanilang pamamaalam…

 

Rima :)

 


2 thoughts on “Minsan sa Tabi ng Dagat.

  1. My mate advisable I might possibly something like this blog page. The person once was completely correct. The following write-up actually constructed a time. You cannot think quite frankly information on how plenty of some time I had put together used up just for this specifics! Due!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s